Новини

Протокол № 1

засідання педагогічної ради

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Торчин

від 13 лютого 2018 року

Присутні 9 осіб.

Голова педради –  Радзімовський М.А.

Секретар –  Галабурда Т.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.                 Про вибір і замовлення підручників для 5 класу на 2018-2019 навчальний рік.

1.                СЛУХАЛИ:

Кузик Л.Д., заступника директора з навчально-виховної роботи, про вибір і замовлення підручників для 5 класу на 2018-2019 навчальний рік.

На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2017 року (протокол № 9/2-19) “ Про надання грифа “ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ” підручникам для 5 класу закладів загальної середньої освіти та видання їх за кошти державного бюджету у 2018 році ”, міністерство направляє інструктивно-методичні рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вибору та замовлення підручників  для 5 класу закладів загальної середньої освіти

1. З 05 по 11 лютого 2018 року ми, педагогічні працівники закладу загальної середньої освіти, (далі – ЗЗСО) ознайомлювалися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти (далі – ІМЗО) за посиланням: https://imzo.gov.ua/vybir-pidruchnykiv-dlya-5-klasu-zakladiv-zahalnoji-serednojiosvity/  з електронними  версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників для 5 класу.

2. З 12 по 13 лютого 2018 року ми вчителі ЗЗСО із переліку підручників (додаток 3) маємо здійснити безпосередній вибір проектів підручників з кожної назви, який схвалиться на засіданні даної педагогічної ради ЗЗСО. Протокол педагогічної ради з підписами членів педагогічного колективу, які здійснили безпосередній вибір проектів підручників, протягом двох робочих днів оприлюдниться на сайті ЗЗСО. Будь-яка зміна вибору ЗЗСО не допускається. Кожен педагогічний працівник ЗЗСО має право повідомити на “гарячу телефонну лінію” МОН (044) 481-47-69 чи письмово на поштову адресу МОН (проспект Перемоги,10, м. Київ, 01135) або ІМЗО (вул. Митрополита Василя Липківського, 36, кім 101, м. Київ, 03035) про вплив або бажання третіх осіб вплинути на його волевиявлення щодо вибору підручників чи факту зміни волевиявлення вчителів ЗЗСО, в якому він працює.

3. З 14 по 15 лютого 2018 року ЗЗСО оформлюють в паперовому вигляді та засвідчують підписом керівника (заступника керівника) результати вибору/замовлення проектів підручників за формою, наданою в додатку 2 до листа МОН та протягом двох робочих днів оприлюднюють на сайті ЗЗСО.  Підручники зі вступу до історії України, інформатики та української мови для ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин, кримськотатарської та новогрецької мов для ЗЗСО з навчанням українською мовою будуть замовлятися після проведення конкурсного відбору проектів підручників із зазначених предметів. Прогнозована кількість учнів 5 класу визначається як максимальна кількість учнів на паралелях 1, 2, 3 або 4 класів. З кожної назви підручників, які перекладатимуться на мови національних меншин, до переліку підручників, що друкуватимуться за кошти державного бюджету, включатимуться підручники, які отримають кращі результати вибору. ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин за побажаннями учнів та їх батьків можуть замовляти підручники з переліку для ЗЗСО з навчанням українською мовою.

Спеціальні ЗЗСО для дітей з особливими освітніми потребами, що використовують підручники для ЗЗСО, замовляють підручники лише з предметів, які є в Типових навчальних планах для відповідних нозологій. ЗЗСО приватної форми власності замовляють підручники для визначення видавництвами комерційних накладів. Керівники ЗЗСО несуть персональну відповідальність за замовлення підручників.

4. З 16 по 17 лютого 2018 року кожен ЗЗСО передає результати вибору/замовлення на папері та в електронному вигляді (excel-формат) до органу управління освітою, якому він підпорядкований. 

5. З 19 по 20 лютого 2018 року органи управління освітою районів, міст, об’єднаних територіальних громад контролюють, щоб всі навчальні заклади своєчасно надали замовлення, узагальнюють його за формою (додаток 4), роздруковують і в паперовому та електронному вигляді  (excel-формат) направляють до департаментів (управлінь) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій. Заархівовані результати вибору/замовлення ЗЗСО (zip-формат) направляють до Інституту модернізації змісту освіти (електронна адреса: navchalna_kniga@ukr.net). Узагальнені результати вибору/замовлення в електронному вигляді (pdf-формат) протягом двох робочих днів оприлюднюються на сайті цього органу управління освітою.

6. З 21 по 23 лютого 2018 року департаменти (управління) освіти і науки облдержадміністрацій контролюють, щоб замовлення надали навчальні заклади освіти обласного підпорядкування та підпорядкування МОН, Мінкультури, Міноборони, які розташовані в адміністративно-територіальній одиниці, узагальнюють інформацію (додаток 4) та за підписом директора департаменту (начальника управління), скріплену печаткою, надсилають до Інституту модернізації змісту освіти , вул. Митрополита Василя Липківського, 36, кім 101, м. Київ, 03035, а також на електронну адресу: navchalna_kniga@ukr.net Узагальнені результати вибору/замовлення в електронному вигляді (pdfформат) протягом двох робочих днів оприлюднюються на сайті департаменту (управління) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Органи управління освітою не мають права змінювати замовлення закладів загальної середньої освіти.

Перелік підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти,  яким надається гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році:

1. «Українська мова. 5 клас» (авт. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т.).

2. «Українська мова. 5 клас» (авт. Заболотний О. В., Заболотний В. В.).

3. «Українська мова. 5 клас» (авт. Глазова О. П.).

4. «Українська література. 5 клас» (авт. Авраменко О. М.). 

5. «Українська література. 5 клас» (авт. Коваленко Л. Т.). 

6. «Англійська мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Пахомова Т. Г.). 

7. «Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас» (авт. Несвіт А. М.).

8. «Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас» (авт. Карпюк О. Д.). 

9. «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 5 клас» (авт. Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В.).

10. «Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Сидоренко М. М.,                 Палій О. А.).

11. «Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Сотникова С. І.,                  Білоусова Т. Ф.).

12. «Німецька мова (5-й рік навчання). 5 клас» (авт. Сотникова С. І.,                     Гоголєва Г. В.).

13. «Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови. 5 клас» (авт. Горбач Л. В., Трінька Г. Ю.).

14. «Французька мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Клименко Ю. М.).

15. «Французька мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Чумак Н. П.,                 Кривошеєва Т. В.).

16. «Французька мова (5-й рік навчання). 5 клас» (авт. Клименко Ю. М.).

17. «Французька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови. 5 клас» (авт. Клименко Ю. М.).

18. «Іспанська мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Редько В. Г.,                   Береславська В. І.).

19. «Іспанська мова (5-й рік навчання). 5 клас» (авт. Редько В. Г.,                 Береславська В. І.).

20. «Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Ніколенко О. М., Конєва Т. М.,              Орлова О. В., Зуєнко М. О., Кобзар О. І.).

21. «Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Волощук Є. В.).

22. «Математика. 5 клас» (авт. Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Бочко О. П., Коломієць О. М., Сердюк З. О.).

23. «Математика. 5 клас» (авт. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М.С.).

24. «Математика. 5 клас» (авт. Істер О. С.).

25. «Природознавство. 5 клас» (авт. Ярошенко О. Г, Бойко В. М.).

26. «Природознавство. 5 клас» (авт. Коршевнюк Т. В., Баштовий В. І.).

27. «Основи здоров’я. 5 клас» (авт. Бойченко Т. Є., Василенко С. В.,                         Гущина Н. І., Василашко І. П., Коваль Н. С., Гурська О. К.).

28. «Основи здоров’я. 5 клас» (авт. Бех І. Д., Воронцова Т. В.,                     Пономаренко В. С., Страшко С. В.).

29. «Болгарська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Терзі В. М.)

30. «Гагаузька мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Бужилова В. М.,  Курогло Н. І., Кіор І. Ф.)

31. «Російська мова (1-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти  з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Корсаков В. О.).

32. «Російська мова (1-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Полякова Т. М., Самонова О. І.).

33. «Російська мова (5-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Давидюк Л. В.).

34. «Польська мова (5-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Войцева О. А.,  Бучацька Т. Г.).

35. «Польська мова (1-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з  навчанням  українською  мовою.  5  клас»  (авт.  Біленька-Свистович Л. В., Ковалевський Є., Ярмолюк М. О.).

36. «Російська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою. 5 клас» (авт. Бикова К. І., Давидюк Л. В., Рачко О.Ф., Снітко О. С.).

37. «Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна). 5 клас»   (авт. Бондарева О. Є., Ільїнська Н. І., Бітківська Г. В., Мацапура В. І.).

38. «Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна). 5 клас» (авт. Ісаєва О. О., Клименко Ж. В.).

39. «Кримськотатарська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням кримськотатарською мовою. 5 клас» (авт. Меметов А. М.,        Алієва Л. А., Меметов І. А.).

40. «Інтегрований курс «Література» (кримськотатарська та зарубіжна) для закладів загальної середньої освіти з навчанням кримськотатарською мовою. 5 клас» (авт. Веліулаєва А. В.).

41. «Молдовська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням молдовською мовою. 5 клас» (авт. Фєтєску Л. І., Кьося В. В.).

42. «Інтегрований курс «Література» (молдовська та зарубіжна). 5 клас» (авт. Фєтєску Л. І., Кьося В. В.).

43. «Польська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням польською мовою. 5 клас» (авт. Іванова М. С., Іванова-Хмєль Т. М.).

44. «Інтегрований курс «Література» (польська та зарубіжна). 5 клас» (авт. Лебедь Р. К.).

45. «Румунська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою. 5 клас» (авт. Говорнян Л. С., Попа М. К., Бурла О. К.).

46. «Інтегрований курс «Література» (румунська та зарубіжна). 5 клас» (авт. Говорнян Л. С., Колесникова Д. О.).

47. «Угорська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою. 5 клас» (авт. Браун Є. Л., Зикань Х. І.,                            Ковач-Буркуш Є. С.).

48. «Інтегрований курс «Література»  (угорська та зарубіжна). 5 клас» (авт. Дебрецені О. О.).

 

 

 

1. УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити вибір проектів підручників з кожної назви вчителями ЗЗСО с. Торчин в такому складі:

 3. «Українська мова. 5 клас» (авт. Глазова О.П.) – 6 шт.

 5. «Українська література. 5 клас» (авт. Коваленко Л.Т.) – 6 шт

 7.  «Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас» (авт. Несвіт А. М.). – 6 шт.

 21. «Зарубіжна література. 5 клас» (авт.. Волощук Є.В.) – 6 шт.

 23. «Математика. 5 клас» (авт.. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б.,

Якір М.С.) – 6 шт.

  25. «Природознавство. 5 клас» (авт. Ярошенко О. Г, Бойко В. М.) – 6 шт.

27. «Основи здоров’я. 5 клас» (авт. Бойченко Т. Є., Василенко С. В.,                           Гущина Н. І., Василашко І. П., Коваль Н. С., Гурська О. К.). – 6шт

2. Протягом двох робочих днів  по 13 лютого 2018 року оприлюднити на сайті ЗЗСО с. Торчин  протокол педагогічної ради з підписами членів педагогічного колективу, які здійснили безпосередній вибір проектів підручників.

3. З 14 по 15 лютого 2018 року  ЗЗСО  с.Торчин  оформити в паперовому вигляді та засвідчити підписом керівника (заступника керівника) результати вибору/замовлення проектів підручників за формою, поданою в додатку №2 до листа МОН, та протягом двох робочих днів оприлюднити на сайті ЗЗСО      с.Торчин.

4. З 16 по 17 лютого 2018 року ЗЗСО  с. Торчин передати результати вибору/замовлення на папері та в електронному вигляді (excel - формат) до відділу освіти Хмільницької РДА.

 

 

                          Голова педагогічної ради                                 Радзімовський М.А.

                          Секретар                                                             Галабурда Т.С..

З протоколом ознайомлені:                                               Кузик Л.Д..

                                                                                                      Петрук М.М..

                                                                                                       Ярощук Л.В.

                                                                                                       Раїн Г.А.

                                                                                                       Соболєва Л.В.

                                                                                                       Галабурда М.П..

                                                                                                    Зелінська Л.П.

    Заголовок новини

    Короткий текст новини    Продовження тексту новини    25.02.2024 | Aдмін

    Вернутись назад